מצב נגישות / ניווט באמצעות מקלדת אזור תוכן מרכזי הזמנה אונליין תפריט ניווט נגיש פאנל נגישות איפוס נגישות מפת אתר הצהרת נגישות

אתר זה עושה שימוש בקבצי cookies, לרבות קבצי cookies של צד שלישי, עבור שיפור הפונקצינליות, שיפור חוויית הגלישה, ניתוח התנהגות גולשים (web analytics) ושיווק ממוקד. המשך גלישה באתר זה מבלי לשנות את הגדרת קבצי ה-cookies של הדפדפן, מהווה אישור לשימוש שלנו בקבצי cookies. למידע נוסף, עיין בהצהרת הפרטיות שלנו.

מלון ארמון הירקון - מלון בתל אביב
מלון ארמון הירקון - מלון בתל אביב
שינוי/ביטול הזמנה קיימת

מדיניות פרטיות

מדיניות פרטיות זו אומצה על ידי מורובטי נכסים בע”מ ,  מרכז הזמנות (החברות והמלונות המפורטים לעיל יכונו להלן ביחד “ארמון הירקון” או “אנחנו”) לגבי איסוף והפצת מידע (“מדיניות הפרטיות”).
מדיניות הפרטיות מפרטת את הסוגים של המידע האישי וכן מידע אחר (כהגדרתם להלן שארמון הירקון אוספת על המשתמשים בשירותים (כהגדרתם להלן), כיצד ארמון הירקון אוספת את המידע ואיזה שימוש ארמון הירקון עושה במידע לרבות שמירה של המידע, עיבודו, העברתו לצדדים שלישיים ועוד.

הצהרת מדיניות הפרטיות זו נכתב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך מיועד לנשים וגברים כאחד.

ארמון הירקון אוספת מידע אישי ומידע אחר  (כהגדרתם להלן) באמצעות:
(1) אתרי אינטרנט המופעל על ידי ארמון הירקון בו ניגשים למדיניות פרטיות זו שכתובה  www.armon-hotel.co.il ,  ואתרים אחרים בבעלות או בשליטה ארמון הירקון
( האתרים יכונו להלן ביחד “האתרים“);
(2) באמצעות האפליקציות שהחברה מעמידה לשימוש במחשבים או בהתקנים הניידים (להלן: “האפליקציות”);
(3) באמצעות דפי מדיה חברתית בבעלותה ובשליטתה של ארמון הירקון (להלן ביחד: “דפי מדיה חברתית”);
(4) כאשר כאורחים מבקרים או מתארחים באחד מהמלונות המפורטים לעיל או באמצעות אינטראקציה לא מקוונת אחרת עם ארמון הירקון ( כגון שיחה למוקד הטלפוני).
האתרים האפליקציות ודפי המדיה החברתית יכונו ביחד – “השירותים המקוונים” וביחד עם הערוצים הלא מקוונים – “השירותים“.
בשימוש בשירותים האורחים מסכימים לתנאי מדיניות פרטיות זו. יש לקרוא מדיניות הפרטיות בעיון.
ארמון הירקון משמשת כבעלת השליטה(Data Controller) של המידע האישי אודות האורחים או הפונים לאחד מאמצעי התקשורת המפורטים לעיל בסעיפי 1-4.
המידע אשר נמסר או יימסר לארמון הירקון, בין בע”פ ובין בכתב, תלויה בהסכמת האורחים וברצונם ואינה נובעת מחובה חוקית.
אולם, ככל שלא יימסר לארמון הירקון את המידע או באם לא תתאפשר לארמון הירקון לאסוף מידע כאמור לא תוכל ארמון הירקון לספק למתעניינים את השירותים.
איסוף מידע אישי ומידע אחר
1.  “מידע אישי” משמעו נתונים המזהים אתכם כפרטים או מתייחסים לאדם מסוים.
ארמון הירקון אוספים מידע אישי כגון:
1.1.      פרטי התקשרות (שם, כתובת דואר אלקטרוני, כתובת למשלוח דואר, מספר טלפון, מספר פקס’, מספר דרכון, מספר ת.ז);
1.2.      מידע אודות ביצוע תשלום – אמצעי תשלום(כרטיס תשלום: ספרות ומועד פקיעה לפי כלליPCI DSS, כתובת חיוב ומספר חשבון בנק);
1.3.      נתונים דמוגרפיים (גיל, מין, כתובת מגורים, אזרחות, ושפה מועדפת);
1.4.      מידע אודות בני משפחה ומלווים כגון שמות וגילאים של הילדים או בן/בת זוג;
1.5 מידע בנושא אירועים משפחתיים: ימי הולדת, יום נישואין;
1.6.      מידע בקשר עם ההזמנה שבוצעם, בקשר עם השהייה או ביקור בארמון הירקון (מועד הגעה ועזיבה, טובין ושירותים שרכשו במלון, העדפות אישיות (כהגדרתו להלן) , שיחות טלפון שבוצעו);
1.7.      מידע הנדרש למילוי בקשות המיוחדות ו/או תנאי שהייה מיוחדים (העדפות, פעילויות פנאי, שם מלווה, מספר הילדים וגילם);
1.8.      העדפות של אורחים  (“העדפות אישיות”), כגון תחומי עניין, פעילויות, תחביבים, בחירת מזון ומשקאות, שירותים ובקשות עליהם הודעתם לארמון הירקון או העדפות אשר נלמדו אודותיכם במהלך הביקור שלכם;
1.9.      מידע הקשור לחברים בתכנית מועדון הלקוחות;
1.10.      מידע המבוסס על מיקום גאוגרפי או מיקום אחר;
1.11.    תמונות, וידאו ואודיו שנאספו באמצעות מצלמות אבטחה הממוקמות בשטחים ציבוריים בארמון הירקון, כגון במסדרונות ובלובי של ארמון הירקון  (מערכות טלוויזיה במעגל סגורCCTV ומפתחות כרטיס אלקטרוני.
2.         “מידע אחר”  – משמעו נתונים שאינם מגלים את הזהות האישית והספציפית ואינם מתייחסים לאדם מסוים. ארמון הירקון אוספת מידע אחר כגון נתוני דפדפן והתקן נייד לרבות כתובתIP ונתונים הנאספים על ידי “עוגיות”, תגי פיקסל ושאר טכנולוגיות, נתונים מצרפיים ביחס לשהות של אורחים בארמון הירקון וכן תגובות להצעות לקידום מכירות וסקרים.
3.         במקרים מסוימים ארמון הירקון עושה שילוב בין מידע אישי לבין מידע אחר (כגון שילוב של שם האורח ומיקום). במקרה כזה ארמון הירקון תתייחס למידע המשולב כאמור כמידע אישי וזאת כל עוד המידע משולב.
4.         אם נמסר מידע לארמון הירקון ו/או לנותני שירותים של ארמון הירקון אשר כולל מידע אישי אודות צדדיים שלישיים (לדוגמה – במקרה שהנכם מבצעים הזמנה עבור אדם אחר), הפונים לאמצעי איסוף מידע, מצהירים כי התקבלה הסכמה של הצד השלישי למסור את המידע כאמור והפונים המוסמכים לעשות כך וכי הצד השלישי מאפשר לארמון הירקון לעשות שימוש במידע  בהתאם להוראות מדיניות פרטיות זו.
כיצד נאספים בחברה מידע אישי ומידע אחר
 מידע אישי ומידע אחר נאסף באופן הבא:
5.         שירותים מקוונים:  בעת ביצוע הזמנה, רכישת טובין או שירותים, יצירת קשר עם החברה ונציגיה בכל דרך שהיא, פרסום בדפי המדיה החברתית, הצטרפות לרשימת דיוור או השתתפות בסקרים, משובים, תחרויות או הצעות שיווקיות וכן בעת הגשת מועמדות לעבודה בארמון הירקון.
6.         ביקורים ואינטראקציה לא מקוונת: בעת ביקור בארמון הירקון, בעת שהייה כאורח בארמון הירקון ובעת שימוש בשירותים שמציע ארמון הירקון . כמו כן, מידע אישי נאסף גם כאשר משתתפים באירועים שיווקיים של קידום מכירות כאורחים של ארמון הירקון ו/או באירועי קידום מכירות אשר ארמון הירקון מארחת או כאשר מספקים מידע אישי במסגרת קידום אירוע מכירות. מידע אישי אודות מוסרי המידע  נאסף גם באמצעות מערכת מצלמות במעגל סגור המוצבת לצרכי אבטחה בשטחים הציבוריים בארמון הירקון(CCTV), באמצעות כרטיסי מפתחות אלקטרוניים ובאמצעות יתר מערכות אבטחה.
7.         מקורות אחרים: מידע אישי מתקבל גם מצדדים שלישיים לרבות מידע מסוכני  נסיעות, מתוכניות של מועדוני לקוחות, מחברות כרטיסי אשראי, מרשויות המדינה (על מנת לעמוד בהוראות הדין), מחברות סקרים, מנותני שירותים של ארמון הירקון.
8.         מידע אוטומטי: כאשר הנכם עושים שימוש באתרים ו/או משתמשים באפליקציות כהגדרתם לעיל, ארמון הירקון מקבלת ושומרת מידע בקשר עם הפעילות באתרים ובאפליקציות כאמור וכן נאסף מידע אוטומטי נוסף מהדפדפן וההתקן הנייד. לדוגמה, כפי שנהוג באתרים אחרים, אנו מקבלים מידע מסוים כאשר הדפדפן דרכו ניגשים לאתר לרבות מידע לעניין כתובתIP, סוג הדפדפן, מערכת ההפעלה, נתוני רשת ניידת, דפים שנצפו וזמני גלישה. מידע זה משמש אותנו בהתקשרות ומתן השירותים ללקוחות.
9.         מרכזי שירות לקוחות:  כאשר מבצעים הזמנה טלפונית, יוצרים קשר עם ארמון הירקון באמצעות דואר אלקטרוני, פקס’, צ’אט מקוון או דרך שירות הלקוחות. תקשורת זו עשויה להיות מתועדת לצורך הבטחת איכות השירות והכשרה.
10.       מידע שנצבר:  מידע  אשר לא מזהה את הגולש או כל משתמש אחר באופן אישי.
שימוש במידע אישי ובמידע אחר
11.       ארמון הירקון עושה שימוש במידע האישי ובמידע האחר למטרות הבאות, אחת או יותר:
11.1.    ביצוע הזמנות ורכישות של שירותים ומוצרים: ארמון הירקון מבצעת עיבוד של המידע הנוגע לעסקאות שהתקשרתם בהן עם ארמון הירקון לרבות באמצעות האתרים (להלן: “נתוני עסקאות”). נתוני העסקאות יעובדו לצורך השלמת ההזמנה, אספקת מוצרים ושירותים, התאמת שירותים שמעניקה ארמון הירקון להעדפותיכם, קבלת משוב אודות השהייה בארמון הירקון ושמירת רשומות של עסקאות כאמור.
11.2.    קשר עם האורחים: על מנת להציע שירותים על בסיס העדפותיכם, המידע נאסף טרם ובמהלך שהייה באחד מארמון הירקון. המידע עשוי לשמש לאירועים של “לקוחות מתמידים” אשר אנו עשויים לערוך מעת לעת לבד או עם שותפים או על ידי שותפינו.
11.3.    תגובות לפניות: ארמון הירקון מעבדת מידע בקשר עם פנייה של משתמשים בשירותים (להלן: “נתונים בקשר עם הפנייה”). נתונים בקשר עם הפנייה כוללים תוכן של הפניה ומטא-דאטא הקשורה לפנייה (כגון קבוצות, פגישות ואירועים). נתונים בקשר עם הפנייה יעובדו לצורך תקשורת עם האורחים ושמירת רשומות.
11.4.    מטרות עסקיות : ארמון הירקון מעבדת את המידע לצורך מטרות עסקיות לרבות, פיתוח מוצרים חדשים, שיפור האתר, שיפור השירותים שלנו, זיהוי מגמות שימוש ודפוסי ביקורים של האורחים, קביעת יעילות של קידום מכירות, הערכות ביצועים של צדדים שלישיים (כגון סוכני נסיעות), צפי תשואה ותפוסה של ארמון הירקון, ועמידה בהתחייבויות.
11.5.    תקשורת אדמיניסטרטיבית ואחרת: משלוח מידע אליכם בעניין האתר, שינויים שחלו בתנאי השימוש, שינויים שחלו במדיניות הפרטיות או מידע אדמיניסטרטיבי אחר (לדוגמה – מידע אודות הזמנות שבוצעו כגון הודעות דואר אלקטרוני לאישור הזמנה ועוד).
11.6.    שיווק וקידום מכירות: משלוח הודעות שיווקיות וקידום מכירות בעניין ארמון הירקון ומוצרים ושירותים שאנו חושבים שיעניינו את המוסר המידע; לרבות שירותי ספא , ברים, מסעדות ועוד.
11.7.    בטיחות ואבטחה:  שמירה על בריאות הנופשים ובטיחותם  כמו גם של אורחים אחרים וסגל העובדים של ארמון הירקון במהלך שהייה בארמון הירקון.
11.8.    חובותינו החוקיות:  לציית להוראות הדין לרבות חוקים, תקנות, הנחיות והליכים משפטיים.
11.9.    ארמון הירקון עושה שימוש במידע האישי ובמידע האחר, כולם או מקצתם, לביצוע חישובים סטטיסטיים מסוימים שחלקם יוצגו באפליקציות, באתרים ו/או בשירותים אחרים; ובלבד שאלו לא יכללו מידע מזהה. 
12.       הבסיס החוקי לעיבוד המידע האישי הוא אחד או יותר:
12.1.    הסכמה.
12.2.    מתן השירותים.
12.3.    ציות לכל דין, לרבות חוקים, תקנות, צווים, הנחיות, פסקי דין ועוד.
12.4.    אינטרס לגיטימי ועסקי של ארמון הירקון.
גילוי והעברה של מידע אישי ומידע אחר
13.       ארמון הירקון רשאית לגלות ולהעביר את המידע האישי והמידע האחר כפי שיפורט להלן:
13.1.    לכל אחד מהמלונות המפורטים במדיניות פרטיות זו לעיל וזאת על מנת לספק חווית אירוח טובה יותר על בסיס העדפות האישיות וניסיון שנצבר בהקשר השימוש בשירותים שהעניקה לאורחי ארמון הירקון בביקורים הקודמים.
13.2.    לנציג או סוכן נסיעות שסיפק לנו מידע אישי אודות אורחים (לדוגמה – סוכן הנסיעות, מלווה, מעסיק או בן זוג ).
13.3.    לספקי שירותים לארמון הירקון. דוגמאות לספקי שירותים הם ספקי שירותיIT, יועצים משפטיים, רואי חשבון, ספקי שירותי תשלום ועוד.
13.4.    לשותפים עסקיים של ארמון הירקון בתחום השיווק והפרסום וזאת על מנת לפרסם מודעות פרסום רלוונטיות למשתמשים באתר ולעודד את המשתמשים לשוב ולבקר באתר. שותפים אלה לא יעשו שימוש במידע האישי לכל מטרה אחרת למעט לצורך השיווק הישיר כאמור ומכל מקום תמיד תהיה הזכות להתנגד לביצוע האמור.
13.5.    ארמון הירקון רשאית להעביר מידע אישי ומידע אחר אודות לצדדים שלישיים  במקרה של ארגון מחדש, מיזוג, מכירה של נכס או מניות של כל אחד מהמלונות המפורטים במדיניות פרטיות זו לעיל, מיזם משותף, המחאה של זכויות ו/או חובות של כל אחד מהמלונות המפורטים במדיניות פרטיות זו לעיל, העברה או דיספוזיציה  אחרת בעסקי ארמון הירקון ונכסיה, כולם או מקצתם (לרבות פירוק והליכים דומים אחרים).
14.       ארמון הירקון רשאית לגלות מידע אישי ומידע אחר במידה ויימצא כי הדבר הכרחי: (א) לעמידה בהוראות הדין; (ב) לעמידה בהוראות בית המשפט במסגרת הליכים משפטיים; (ג) לצורך מתן תגובה לבקשות ופניות של רשויות ציבוריות או ממשלתיות; (ד) לאכיפה של תנאי השימוש; (ה) להגנה על העסקים של ארמון הירקון; (ו) להגנת זכויות, פרטיות, בטיחות או רכוש של ארמון הירקון, של האורחים, המשתמשים בשירותים ושל אחרים; וכן (ז) על מנת לאפשר לארמון הירקון לפעול לקבלת סעדים שהיא זכאית להם על פי דין ו/או הסכם וכן להקטין את נזקיה.
העברת מידע מעבר לגבול
15.       ככלל, עיבוד המידע מתבצע בגבולות מדינת ישראל, עיבוד מידע אשר מתבצע ע”י צדדיים שלישיים או שירותי ענן, יכול ויתבצע על שרתים ברחבי העולם כגון שרתיAzure של  מיקרוסופט או שרתי 365 של מיקרוסופט, וכדומה.
16.       יחד עם זאת, יתכן שחלק מן המידע יוחזק בענן שמחוץ לגבולות מדינת ישראל או האיחוד. המפעיל של שירותים אלה התחייב לציית להוראותGDPR  . במקרה ספציפי כאמור, ארמון הירקון מוודאת שננקטים אמצעים נאותים כדי לאבטח את המידע האישי  ברמה נאותה של הגנה.
כיצד מוסר המידע יוכל לגשת, לשנות או להגביל את השימוש במידע האישי שנמסר
 אם מקום מושבם באיחוד יחולו עליהם ההוראות הבאות:
17.       הזכות לקבל מידע אודות עיבוד המידע האישי: אנו שואפים לספק  מידע תמציתי, שקוף, נהיר, ברור, פשוט וקל לגישה אודות התנאים של עיבוד המידע האישי.
18.       הזכות לגשת, לתקן או למחוק מידע אישי: אנו מאפשרים למוסרי המידע לקבל מאתנו אישור האם המידע האישי  מעובד וכן פירוט אודות התנאים של עיבוד המידע כאמור, וכן לקבל עותק אלקטרוני של המידע כאמור.
19.       הזכות לתקן נתונים אישיים.
20.       הזכות לבקש למחוק מידע אישי וזאת בכפוף להוראות כל דין ובהתקיים התנאים הבאים:
20.1.    המידע האישי אינו נחוץ עוד למטרה לשמה נאסף, נשמר ועובד;
20.2.    מבקשים לבטל את הסכמתכם על בסיסה בוצע עיבוד של המידע האישי ואין עוד בסיס המצדיק עיבוד של המידע האישי כאמור;
20.3.    מוסרי המידע סבורים ויכולים לבסס את הטענה לפיה  נעשה עיבוד לא חוקי של המידע האישי;
20.4.    המידע האישי יימחק בהתאם לחובתה של ארמון הירקון בהתאם להוראות הדין;
20.5.    הזכות להגביל עיבוד של המידע האישי: זכות זו תעמוד לכם במספר מקרים ובפרט במקרים הבאים:
20.5.1. במקרה של מחלוקת אודות דיוק המידע האישי;
20.5.2. ככל שסבורים ויכולים לבסס את הטענה לפיה עיבוד המידע האישי אינו חוקי אך מתנגדים למחיקת המידע האישי ודורשים במקום זאת הגבלת העיבוד;
20.5.3. כשאין לחברה עוד צורך במידע האישי אך צריכים את המידע האישי כדי לממש, לבסס או להגן על זכויותיך;
20.5.4. כאשר ההחלטה אודות האינטרס הלגיטימי של ארמון הירקון גוברת על האינטרסים שלכם כנשואי המידע.
21.       הזכות להעברת מידע:
21.1.    אם הבסיס לעיבוד המידע האישי הוא הסכמה או הסכם, זכאים מוסרי מידע לקבל את המידע האישי שסיפק לארמון הירקון  בפורמט מקובל ולהעביר מידע זה לבעל שליטה אחר.
22.       הזכות לבטל את ההסכמה:
22.1.    כאשר הבסיס לעיבוד המידע האישי הוא הסכמה, הפונים רשאים לבטל את הסכמתם כאמור בכל עת באמצעים הנתונים לשם כך (כפי שפורט מדיניות פרטיות זו להלן). נציין כי ביטול הסכמה כאמור חל אך ורק לגבי העתיד ואינה חל בנוגע למידע שעובד טרם ביטול ההסכמה. למען הסר ספק מובהר כי ביטול ההסכמה לא יעמיד בספק את חוקיות עיבוד המידע האישי אשר בוצע טרם הביטול של ההסכמה כאמור.
23.       הזכות להחליט על גורל המידע האישי לאחר המוות:
23.1.    מוסרי המידע רשאים להחליט לגבי גורלו של המידע האישי לאחר המוות וזאת על ידי מתן הנחיות כלליות או ספציפיות. ארמון הירקון  מחויבת לכבד הנחיות אלה. בהיעדר מתן הנחיות, ארמון הירקון מכירה באפשרות כי יורשים יממשו זכויות מסוימות ובפרט הזכות לגשת למידע האישי, אם הדבר נדרש, לזכויות של עיזבון של הנפטר; הזכות להתנגד לסגירת חשבונות המשתמש של הנפטר; והזכות להתנגד לעיבוד המידע של הנפטר.
24.       הזכות להגיש תלונה לרשות הגנת הפרטיות הרלוונטית:
24.1.    אם למרות המאמצים של ארמון הירקון  לשמור על הסודיות והפרטיות  של המידע האישי ומוסרי מידע מרגישים כי זכויותהם נפגעו, יש להם את הזכות להגיש תלונה לרשות להגנת הפרטיות הרלוונטית. רשימת רשויות זמינה באתר האינטרנט של הועדה האירופית  (European Commission).
25.       אם מקום מושב מוסר המידע הוא מחוץ לאיחוד (לרבות ישראל) זכותם לעיין ולתקן את המידע השמור במאגרי המידע של ארמון הירקון בהתאם להוראות הדין הישראלי לרבות הוראות חוק הגנת הפרטיות התשמ”א – 1981.
אבטחת מידע
26.       ארמון הירקון נוקטת באמצעים ארגוניים וטכניים סבירים על מנת להגן על המידע האישי בכל הקשור לגישה בלתי מורשית, לגילוי וחשיפה של המידע, למחיקה או שינוי של המידע, לאבדן אקראי של המידע, לשימוש לרעה או נזק. ארמון הירקון מבצעת פעילות של סקירה וניטור בתדירות הולמת של אמצעי ההגנה והאבטחה כאמור.
27.       כאשר נדרש לגלות או להעביר מידע אישי לצדדים שלישיים ולמורשי גישה, ארמון הירקון תבטיח כי אותם צדדים שלישיים יתחייבו לרמה נאותה והולמת של הגנת המידע. ארמון הירקון דורשת התחייבויות חוזית מצדדים שלישיים לכך שהמידע האישי יעובד אך ורק למטרות להם הסכמתם ובהתאם לרמת הסודיות והאבטחה הנדרשת.
28.       אם יש סיבה להאמין כי התקשורת עם ארמון הירקון אינה מאובטחת (לדוגמה – אם סבורים כי חשבון האישי בארמון הירקון נפרץ) יש ליצור קשר באופן מיידי כפי שמפורט בסעיף “צרו קשר” להלן.
תקופת שמירת המידע
29.       בכפוף להוראות כל דין, ארמון הירקון תשמור את המידע האישי למשך תקופה הנדרשת למימוש ויישום המפורט להלן:
29.1.    המטרות לשמן נמסר המידע האישי;
29.2.    אינטרס עסקי של ארמון הירקון לרבות שמירת מידע;
29.3.    דרישה לשמירת מידע אשר עשוי להיות רלוונטי  לחקירות רגולטוריות או להליכים משפטיים;
29.4.    ציות להוראות כל דין, תקנה, הליך משפטי, לרבות צווי בית משפט ו/או גילוי הנדרש על ידי רשויות ממשלתיות ואחרות;
29.5.    למילוי אינטרס לגיטימי של ארמון הירקון ושל צדדי צדדים שלישיים לרבות התגוננות מפני הליכים משפטיים ועוד.
 מידע רגיש
30.       אלא אם נתבקש הדבר ספציפית, ארמון הירקון מבקשת לא למסור או לגלות במסגרת השימוש בשירותים או בכל  דרך אחרת כל מידע אישי רגיש (לדוגמה מספרי ביטוח לאומי,  נתונים הנוגעים לגזע או מוצא אתני, דעות פוליטיות, דת, אידאולוגיה או אמונות אחרות, בריאות, נתונים ביומטריים או נתונים גנטיים, עבר פלילי,  הליכים מנהליים או פליליים וסנקציות אשר הוטלו בקשר עם האמור).
שימוש בשירותים על ידי קטינים
31.       ארמון הירקון אינה אוספת ביודעין נתונים אישיים מאדם מתחת לגיל 18.
32.       ארמון הירקון אוספת נתונים אישיים מאנשים מתחת לגיל 18 כחלק מהליך רישום של האורח, אך זאת תמיד בכפוף לקבלת הסכמת ההורה או בעל המשמורת של הקטין.
עדכונים
33.       החברה רשאית לשנות ולעדכן מדיניות פרטיות זו מעת לעת לפי שיקול דעתה המוחלט ללא הודעה. האחריות להכרת השינויים, אם בכלל, שיבוצעו במדיניות הפרטיות היא על המשתמשים בלבד.
עוגיות_(cookies)
34.       כמו אתרים רבים אחרים, ועל מנת לשפר את החווית המשתמש באתר האינטרנט ודפי האינטרנט ארמון הירקון עושה שימוש ב – “עוגיות”. “עוגיות”, כשלעצמן, אינן מספקות לארמון הירקון  מידע אישי מזוהה אלא אם כן המשתמש בחר לספק מידע כאמור (למשל על ידי רישום לאחד השירותים). אולם, אם בחרתם לספק באתר מידע מזוהה אישית, מידע זה יהיה מקושר לנתונים המאוחסנים ב-“עוגייה“.
35.       “עוגייה” היא קובץ טקסט קטן המכיל כמויות קטנות של מידע שהאתר ממקם במחשב או התקן נייד. “עוגיות” מתוכננות לסייע למחשב או ההתקן לזכור דבר שהמשתמש עשה באתר, לדוגמה לזכור שהמשתמש נכנס לחשבון או אלו וכמה כפתורים הוקשו.
36.       ארמון הירקון  עושה שימוש ב-“עוגיות” ככלי להבנת השימוש באתר ולצורך שיפור התוכן וההצעות שבאתר. שימוש זה נעשה להתאמה אישית של חווית המשתמש בדפי האינטרנט של ארמון הירקון , בהצעת מוצרים רלוונטיים, תכניות ושירותים וכן פרסום ממוקד.
37.       נטרול עוגיות – ייתכן כי הדפדפן שבשימושו של מוסר המידע מאפשר שליטה ב- “עוגיות”; דפדפנים מסוימים יכולים לאפשר הגדרות המונעות איסוף “עוגיות”. אם אין הסכמה לשימוש ב –”עוגיות” יש להפוך את השימוש ב-“עוגיות” ללא זמין לפי הוראות הגדרות הדפדפן כמפורט כאן.  אנא שימת לבכם, כי יתכן שלאחר נטרול ה”עוגיות” תכונות מסוימות באתר לא יפעלו כיאות.
ישנם צדדים שלישיים אשר מפעילים סוגי “עוגיות” מסוימים המספקים כלי נטרול אוטומטי של ה-“עוגיות” שלהם, ניתן לראות רשימת “עוגיות” המופעלים על ידי צדדים שלישיים וקישור לנטרול האוטומטי שלהם. במקרים אחרים ניתן לנטרל את ה –”עוגיות” באמצעות כלי ניהול של צד שלישי כמו כאן.
38.       החברה עושה שימוש במגוון סוגי “עוגיות“:
38.1.    עוגיות זמניות(session cookies) –  “עוגיות” אלה מאוחסנות זמנית במהלך פעילות הדפדוף ונמחקות מההתקן הנייד לאחר סגירת הדפדפן. אנו משתמשים בעוגיות זמניות לתמיכה בתפקוד האתר ולהבנת השימוש שלכם באתר, לדוגמה הדפים שביקרתם, באילו קישורים השתמשתם וכמה זמן שהיתם בכל דף.
38.2.    עוגיות חיוניות-  “עוגיות” אלה הכרחיות לתפעול האתר ולמשל מאפשרות לחבר במועדוןלהתחבר וליהנות מהטבות חבר.
38.3.    עוגיות תפקודיות – אנו משתמשים ב-“עוגיות” תפקודיות לצורך שמירת הגדרות האתר – הגדרות כגון המטבע המועדף בבדיקת מחירי המלונות באתר.  ארמון הירקון משתמשת ב-“עוגיות” תפקודיות גם כדי לאחסן נתונים כך שיהיה ניתן למצוא נתונים אלה בקלות בביקור הבא באתר. “עוגיות” תפקודיות מסוימות חיוניות לצפייה במפות או קטעי וידאו באתר.  החברה משתמשת  ב-“עוגיות” פלאש לתכני אנימציה מסוימים.
38.4.    עוגיות מתמידות – “עוגיות” אלה אינן נמחקות עם סגירת הדפדפן אלא נשמרות בהתקן לתקופה קצובה או עד למחיקתן. בכל ביקור באתר השרת שקבע את ה-“עוגייה” יזהה את ה-“עוגייה” המתמידה שנשמרה בהתקן האישי. החברה נעזרת  ב-“עוגיות” מתמידות לאחסון העדפותיכם כך שיהיו זמינות עבור האורחים בביקור הבא. לדוגמה, אם כבר היתה התחברות ל– ” עוגיות” אלה ידלגו עבור הגולש על שלב ההתחברות בביקורו הבא באתר.
38.5       עוגיות מיקוד ופרסום – השימוש ב-“עוגיות” אלה הינו לצרכי איסוף מידע על מנת לסייע לארמון הירקון לשפר את המוצרים ואת השירותים וכן בכדי להציג מודעות ממוקדות שארמון הירקון סבורה שיהיו רלוונטיות עבור הגולש. ארמון הירקון משתמשת ב- “עוגיות” מיקוד באתרי האינטרנט ליוזמות שיווק שונות וקמפיינים. ארמון הירקון עושה שימוש גם ב-“עוגיות אנליטיקס” (ראה להלן) וטכנולוגיות אחרות לקידום פרסום.
38.6        עוגיות אנליטיקס – “עוגיות” אלה אוספות מידע על השימוש באתר ומאפשרות לארמון הירקון לשפר את הפעילות של האתר. -“עוגיות” אלו מספקות לארמון הירקון מידע מצרפי בו ארמון הירקון עושה שימוש לניטור ביצועי האתר, ספירת ביקורים בכל דף, איתור טעויות טכניות, בדיקת האופן בו המשתמשים מגיעים לאתר ומדידת יעילות הפרסום והמודעות הממוקדות.
39.       אתר האינטרנט עושה שימוש בעוגיות של צדדים שלישיים:
39.1.    עוגיות גוגל  אנליטיקס – “עוגיות גוגל אנליטיקס” משמשות לאיסוף מידע על אופן שימוש של המשתמשים באתר. ארמון הירקון עושה שימוש במידע ליצירת דוחות ולשיפור האתר. “עוגיות” אלה אוספות מידע בצורה אנונימית, לדוגמה קביעת מספר המבקרים, מהיכן הגיעו המשתמשים לאתר ועל איזה לחצנים לחץ המשתמש. על מנת לקרוא את מדיניות הפרטיות של “גוגל” ביחס ל –”גוגל אנליטיקס” הקליקו כאן. על מנת לנטרל “עוגיות” של “גוגל אנליטיקס” הקליקו כאן. “עוגיות גוגל” כוללות את עוגיותGoogle AdWords & DoubleClick לשיווק, פרסום ושיווק חוזר אלה מאפשרים זיהוי המבקרים באתרים של שותפי הפרסום שלנו ופניה אליהם עם מודעות ומידע המבוסס על עניין. על מנת ללמוד עוד על עוגיותGoogle AdWords & DoubleClick הקליקו כאן.
39.2.    עוגיות פייסבוק – השימוש ב-“עוגיות” אלה הינו לפרסום מבוסס עניין הגולש, כלומר – מודעות שאולי הגולש יתעניין בהתבסס על פעילותו באתרים שאינם “פייסבוק”. “עוגיות” אלה אוספות מידע מביקורים באתר ומאפשרות קידום מודעות באמצעות פלטפורמות “פייסבוק”. על מנת לקרוא עוד על מודעות מבוססות עניין מ-“פייסבוק” הקליקו כאן.
על מנת לנטרל מודעות מבוססות עניין של “פייסבוק”  יש לפעול על פי הוראות “פייסבוק” כאן.
מידע נוסף על מדיניות הפרטיות של “פייסבוק” ניתן למצוא כאן.
39.3.    עוגיות בינג/מיקרוסופט – “עוגיות בינג” משמשות לאיסוף מידע כיצד מבקרים משתמשים באתר החברה וכן לשיווק, פרסום או שיווק מחדש. “עוגיות” אלה מאפשרות לזהות מבקרים באתרים של שותפי הפרסום שלנו ולהפנות אליהם מידע ממוקד עניין או מודעות. לקריאה נוספת על מדיניות פרטיות “בינג/מיקרוסופט” הקליקו כאן.
ממונה הגנת מידע(DPO)
40.  בכל הקשור לעניינים הנוגעים לדין האירופאי בנושאים של הגנת הפרטיות ,יש לפנות ל ממונה  הגנת המידע של ארמון הירקון ראובן כהן.

  1. אין כפל מבצעים.
    יצירת קשר
    אם יש שאלות בקשר למדיניות הפרטיות זו או בקשר עם פרקטיקה של ארמון הירקון בענייני פרטיות  – אנא צרו קשר עם קצין הגנת המידע באמצעות דואר אלקטרוני info@armon-hotel.co.il

 

הזמנה אונליין